บทสำหรับผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์

ประเทศไทย มีคำสั่งห้ามการพนันออนไลน์ไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 14/2565 เรื่อง การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกมพนันออนไลน์ (ฉบับที่ ๑) แต่ผู้ที่ไม่ได้ยึดถือตามคำสั่งดังกล่าว จะพบกับความผิดฐาน “ร่วมกันเปิด หรือมีส่วนร่วมทำให้เปิดและรับแทงหวย และการละเมิดประกาศกระทรวงฯ โดยร่วมกันรับโอนเพื่อการเล่นพนันออนไลน์ โดยการส่งหรือรับเงินหรือวิธีอื่นใดตราบเท่าที่การกระทำดังกล่าวนำไปสู่การพนันออนไลน์ตามที่กฎหมายกำหนด” ซึ่งโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ที่จะต้องรับผิดชอบคือ ผู้ดำเนินการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่รู้ และแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำผิดทั้งหมดด้วย

ควรเพิ่มคำแนะนำหรือคำเตือนเบื้องต้น ดังนี้ : การเล่นเกมนำความบันเทิงและความเพลิดเพลิน แต่ควรเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ และรู้จักจัดการเวลาและงบประมาณของตนเอง ไม่เล่นเพื่อการพนันหรือการเดิมพัน เพราะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง